Skånsk Trädesign

Vackra saker i trä

Oregano

Växthuset Oregano är modellen med Valmat tak. Oregano kan byggas både på mur i valfri höjd eller direkt på sockel i marknivå. Dörren kan placeras antingen på kort- eller långsidan

Växthuset på bilden är ca 10kvm.