Skånsk Trädesign

Vackra saker i trä

Timjan

Växthuset Timjan är modellen med Sadeltak. Timjan kan byggas både på mur i valfri höjd eller direkt på sockel i marknivå. Dörren kan placeras antingen på kort- eller långsidan.

Växthuset på bilden är ca 11 kvm.