Skånsk Trädesign

Vackra saker i trä

Basilika

Växthuset Basilika är modellen med Pulpettak. Basilika kan byggas både på mur i valfri höjd eller direkt på sockel i marknivå. Dörren kan placeras antingen på kort- eller långsidan. Basilika passar sig speciellt bra att bygga mot en befintlig husvägg som då normalt utgör den höga långsidan.

Växthuset på bilden är ca 14 kvm.