Skånsk Trädesign

Vackra saker i trä

Basilika

Växthuset Basilika är modellen med Pulpettak. Basilika kan byggas både på mur i valfri höjd eller direkt på sockel i marknivå. Dörren kan placeras antingen på kort- eller långsidan. Basilika passar sig speciellt bra att bygga mot en befintlig husvägg som då normalt utgör den höga långsidan.

Växthuset på bilden är ca 14 kvm stort och kostar ca 45000 SEK.